.


                                                      
                           

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป** 

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

       

 

 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

     วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า โดย นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”  ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอลอง
เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
หน้าที่ว่าการอำเภอลอง ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. มอบหมายให้ข้าราช เข้าร่วมพิธีจุดเทียน
เพื่อน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์
นายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอลอง

                       
  

    

        

       
 

ร่วมร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

        วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วย
พนักงานเทศบาลร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา
และพิธีถวายบังคม และ ในช่วงค่ำ พนักงานเทศบาลร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
​ บรมนาถบพิตร โดยมี นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง

 
 

 

ร่วมงานประเพณีสลากภัตวัดต้าเวียง

       วันที่ 13 กันยายน 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นำคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลร่วมทำบุญงาน
เพณีสลากภัตวัดต้าเวียง ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ (เดือน 10 ใต้)
โดยมีขบวนฟ้อนของพนักงานเทศบาล และขบวนกัณฑ์สลาก เพื่อร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น
ให้อยู่สืบไป ณ วัดต้าเวียง หมู่ที 3

 
 

 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     วันที่ 6 กันยายน 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย
ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม การจัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย และได้จำลองสถานการณ์ การระงับเหตุอัคคีภัย
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความรู้และทักษะเมื่อมีเหตุ โดยมี สมาชิก  อปพร. เจ้าหน้าที่จาก สภ.เวียงต้า
รพ.สต.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ร่วมการอบรม
ณ บริเวณลานวัดต้าเวียง 

 
 


ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

     วันที่ 5 กันยายน 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิด
การอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
จัดอบรม ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถของสมาชิก อปพร.ของเทศบาลตำบลเวียงต้า
ให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัยต่างๆ
โดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง การอบรมมีสมาชิก อปพร. ของตำบลเวียงต้าเข้าร่วม ณ อาคารศูนย์ อปพร.เวียงต้า 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน