.

 

                                           
ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาขอรับบริการ
หรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงต้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยการเข้าระบบตาม 
QR Code 


** ข่าว / ประกาศทั่วไป**

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

      

   

 

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันปิยะมหาราช

      วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมพนักงานเทศบาล
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว วันปิยะมหาราช ประจำปี 2561  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสก
นิกรชายไทย โดยมี สมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเวียง
เชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง 

                 
  

    

        
       


 


ร่วมกิจกรรมหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

       วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วยปลัดเทศบาล
และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมงานขันโตก เนื่องในโอกาส ทีมงาน แพร่โพสต์ Phrae.tv
ถ่ายกิจกรรม หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ บริเวณ น้ำซับ บ้านม่อน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า เพื่อโปรโหมด
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 
 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดยนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี 
พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในภาคเช้า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ หอประชุม
เวียงเชียงชื่น และร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม ณ หอประชุมเอราวัณ ที่ว่าการอำเภอลอง
โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอลองเป็นประธานในพิธี  และในภาคค่ำ ร่วมกิจกรรม
จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอลอง 
เป็นประธานพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมเอราวัณ ที่ว่าการอำเภอลอง
โดยมี  หน่วยงานราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ

 
 


กิจกรรมทำดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

      วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ปลูกต้นไม้ร่วมกับ
พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล บริเวณรอบๆ สำนักงาน และร่วมกัน
ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
13 ตุลาคม 2561

 
 


เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนจังหวัดแพร่

          วันที่ 28 กันยายน 2561 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี ต้อนรับ ท่านวิเศษ อ่อนตา
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ ที่ออกให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ปัญหาการจัดการมรดก กฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ตำบลเวียงต้า ตามที่
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดแพร่ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงต้าจัดตั้งศูนย์อัยการ
คุ้มครองสิทธิประชาชนจังหวัดแพร่ ขึ้น  และมีประชาชนที่มีปัญหาเรื่องดังกล่าวได้เข้ามาขอคำ
แนะนำ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า