ข่าวประชาสัมพันธ์

 

       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)

 

 

 

 

       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
      ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี    
      ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563   
      ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
      ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด     
     ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
     ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
     ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
     ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
     ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
     ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
 
 

Big Cleaning Day 

        เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดย ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง คณะครู-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด
(Big Cleaning Day)  ตามนโยบายในการขับเคลื่อนจังหวัด "เมืองแพร่เมืองงาม จังหวัดสะอาด" โดยให้มี
การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่หรือทางสาธารณะทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่1 ของทุกเดือน
การทำความสะอาดประเดือนพฤศจิกายน เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้จัดกิจกรรม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2563 บริเวณรอบอาคารสำนักงาน และถนนเส้นหน้าสำนักงานเทศบาล ถึง วัดต้าเวียง 

 

 

นักเรียนลอยกระทงอนุรักษ์ประเพณีไทย

           วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นำ
พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้าที่แต่งกาย
ด้วยชุดไทยลอยกระทง ณ สระน้ำข้างสำนักงานเทศบาล เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของ
ไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป

 

ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช

          วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดย นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล และพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์  นายอำเภอลอง
เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอลอง พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่

           วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5  หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาตินานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการ
เลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาการศึกษา การป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ
การกำหนดมาตรฐานระบบเงินตรา การกำหนดระบบเขตการปกครอง การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ
การไปรษณีย์ และการโทรศัพท์ เป็นต้น 

 

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

          วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์
นายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง

   

พิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหลังใหม่

      วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดพิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหลังใหม่
รถรับส่งนักเรียน และลานกีฬา โดยมีนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าเป็นประธาน และมี
ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน นักเรียน และพนักงานเทศบาลร่วมพิธี ในการทำบุญมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสืบชะตา โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เสร็จพิธีมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ให้ผู้ร่วมพิธีได้รับชม ณ อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า  

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Visitors: 116,837