สถานที่น่าสนใจในตำบล

วัดต้าเวียง

      
   
  เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดแห่งแรกตำบลเวียงต้า เดิมมี
ชื่อว่า วัดอุโมงค์ มีพระธาตุอุโมงค์ (พระธาตุต้าเวียง)
เป็นสิ่งที่ชาวเวียงต้า เคารพสักการะมาแต่โบราณ
มีการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2432  

วัดต้าเวียง มีพระเจ้าทันใจ พระเจ้าแสนแซ่ และ
หลวงพ่ออินต๊ะจักร อุปคุปโต ที่ชาวตำบลเวียงต้า
ศรัทธาเลื่อมใส เคารพสักการะ 

งานประเพณีของวัดต้าเวียง
-  ประเพณีต๋านก๋วยสลาก จะมีในวันขึ้น 15 ค่ำ
เดือน 10 (เดือน 12 เหนือ) เป็นการทำบุญที่ชาว
บ้านถือว่าได้อานิสงส์มากเพราะเป็นการทำบุญ
ที่ไม่เจาะจงกับพระสงฆ์รูปใด และได้อุทิศส่วนกุศล
ให้กับบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับแล้ว และมีขบวนฟ้อน
นำขบวนครัวตาน(ของที่จะนำไปถวาย) ของหมู่
บ้านและหน่วยงานในพื้นที่ร่วม เพื่อแสดงความ
สามัคคีและสืบสานประเพณี

-  งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุต้าเวียง จะมีในเดือน
6 ขึ้น 15 ค่ำ (เหนือ) 
(เดือน 6 เป็ง) เป็นประจำทุกปี 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Visitors: 129,755