ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์

                             

   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ 2564
(รอบครึ่งปีแรก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
สถิติร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประจำปีงบประมาณ 2561
  คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต)
  แผ่นพับ การดำเนินงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเวียงต้า 
   
   

แจ้งเรื่องร้องเรียน

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วส่งมูล
Visitors: 129,755