บริการประชาชน E service


E service  บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

                ระบบจองคิวออนไลน์ 
 
                ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือสำหรับประชาชน   
                ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด                 

                     โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง         
                ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง        

                ระบบเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลเวียงต้า      

                ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเวียงต้า     

             สำรวจความพึงพอใจการรับบริการ     
         
                 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น    ช่องทางขอรับบริการ E-service

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 120,255