บริการประชาชน E service


E service  บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

                ระบบจองคิวออนไลน์
 
                ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือสำหรับประชาชน 
   
                ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง      


                  เช็คดูว่าใครฉีดวัคซีนอะไร กี่เข็มแล้ว โดยใส่เลข 13 หลักของบัตรประจำประชาชน และเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
               
              ระบบเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลเวียงต้า     

                ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเวียงต้า     

             สำรวจความพึงพอใจการรับบริการ    
         
                 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น   ช่องทางขอรับบริการ E-service

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 129,752