ทำเนียบผู้บริหาร

                                              

                                                                   

                                                                   นายอำพูน  ทิคำ

                                                                   นายกเทศมนตรี

                                                                                                                                                                                                                 นายสมฤทธิ์  ขันมณี                                                                                                                           รองนายกเทศมนตรี                                                                               

                                                                                                

               นายเรืองยศ  มณีวงศ์ยอดคำ                                                  นายมานิตย์  แสนเตชะ
                เลขานุการนายกเทศมนตรี                                                   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

  

Visitors: 11,726