ติดต่อเรา

สามารถติดต่อ สอบถาม เทศบาลตำบลเวียงต้า ดังนี้

 

 

                                     1.เทศบาลตำบลเวียงต้า
                                            -   หมายเลขโทรศัพ์ 054-656-555

                                            -   ศูนย์ อปพร. 054-656-556

                                 

                                     2. ทางไปรษณีย์   

                                                  เรียน     นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
                                                              สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
                                                              45   หมู่ที่ 3   ตำบลเวียงต้า
                                                              อำเภอลอง     จังหวัดแพร่    54150

                                   

                                      3. ทางโทรสาร    หมายเลข  0 - 5465 - 6599

                                    

                                      4. ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์     :  wiangta@hotmail.com

 

                                       5. ทางเว็บไซต์  www.wiangta.go.th   

 

                                       6. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

                                              -  งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์                   11

                                              -  นายกเทศมนตรี                                 12

                                              -  ปลัดเทศบาล                                    13

                                              -  หัวหน้าสำนักปลัด                              14  

                                              -  กองคลัง                                           15

                                              -  กองช่าง                                            17

                                              -  กองการศึกษา                                    24

                                              -        งานป้องกันฯ                                   25

                                              -      ห้องประชาสัมพันธ์                             26

                                              

               

ติดต่อสอบถาม

กรอกข้อมูลที่ต้องการทราบหรือติดต่อสอบถาม
Visitors: 129,752