เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
image ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
วันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี
สายด่วน 1374 กอ.รมน.รับแจ้งเหตุความมั่นคง
ขอเชฺิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
กำหนดการชำระภาษี ปี 2566
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมงานประเพณีปีใหม่สบปุง วัดต้าแป้น [3 มิถุนายน 2566]
ตัดกิ่งไม้ที่ล้ำเข้ามาในเขตถนนเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ [30 พฤษภาคม 2566]
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ออกบริการตรวจ เช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 [30 พฤษภาคม 2566]
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยว [29 พฤษภาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุขหมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow แนะนำสถานที่สำคัญของตำบล
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายประภาส โพธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : สายด่วน :081-7842753
นายประภาส โพธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : สายด่วน :081-7842753

สถิติ sitemap
วันนี้ 118
เดือนนี้4,564
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)40,654
ทั้งหมด 186,119


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
08/06/2566
08/06/2566
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570
[แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.)]
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
กสธ.
08/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กสธ.
07/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566
กศ.
08/06/2566
08/06/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ