เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder สถิติการให้บริการ
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำเดือน กันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศง 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอถังสูง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศง2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านเหล่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศง 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

folder ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และเวลาตรวจการจ้าง ตามโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน (บริเวณหลังห้องคลัง) เทศบาลตำบลเวียงต้า
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และเวลาตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวธวัลรัตน์ มิ่งมา ถึงบ้านนางสาวน้ำฝน เซอมือ หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และเวลาตรวจรับการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอนามัยต้าเหล่า ถึงทุ่งนาบ้านเหล่า หมู่ที่2
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และเวลาตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวเอ็นดู ใจดุ ถึงหน้าวัดต้าเหล่า หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแป้น หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6