messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนที่1 , ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1