เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวีงต้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รอบที่ 3 (RE X RAY) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เทศบาลตำบลเวียงต้า ประชาสัมพันธ์ช่วงระยะการชำระภาษี และค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3722
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1740
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
photo บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 เพลง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย https://bitly.ws/WwUv poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2 3 4 5