เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอกสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง พร.ถ.19-003 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงต้า กว้าง 6 ม. ยาว 3,805 ม. พื้นที่ 22,830 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพิง บ้านแหลง หมู่ที่5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายม่อนกองซาง บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านแป้น หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านสันติสุข หมู่ที่9 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 150 เมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 15/07/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต้า บ้านแสนทอง บริเวณบ้านนายเจริญ ขันมะณี ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 37.0 เมตร หนา 0.25 เมตร บ้านแสนทอง ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำดิบ จากถนนน้ำริน-บ้านแป้น ถึงบ้านนายตุ้ม แก้วราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.บ้านน้ำดิบ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายนาบาง บ้านแสนทอง ม.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 347.00 ลบ.ม. 20/01/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่แจม บ้านน้ำดิบ ม.4 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 470.00 ลบ.ม. 20/01/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 สายที่ 1 จากนานายพัฒน์ เป็กษา ถึงนา นางจำปี เครือคำเฮียง ขนาดกว้างใน 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 19/01/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนทอง ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/12/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างป้องกันพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต้าบริเวณสะพานขนาดพนังสูง 2.50 เมตร ยาว 35.0 เมตร หนา 0.25 เมตร พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 15.0 เมตร บ้านแหลง ม.5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 02/12/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าบงเหนือจาก นานายเทียบ คนหลัก ถึง นานายจรัส สุขหลอ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร ความยาว 240 เมตร บ้านแหลง ม.5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 02/12/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8 จากบ้านนางแฝง ผัดหล้า ถึงบ้าน นายป้อ แสนเขียว 26/10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8 จากบ้านนายปรเมศว์ คำอู ถึงบ้าน นายสองเมือง วงค์แก้ว 26/10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกสายแม่แจม หมู่ที่ 4 29/09/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬาบ้านม่อน หมู่ที 3 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/09/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงสูบน้ำบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 24/09/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวด พิพัฒน์คุณาพร ถึงบ้านนายสันติ มิ่งมา บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 24/09/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร