เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 674
แผนที่หน่วยงาน
การติดต่อหน่วยงาน
สามารถติดต่อ สอบถาม เทศบาลตำบลเวียงต้า ดังนี้ 1.เทศบาลตำบลเวียงต้า - หมายเลขโทรศัพท์ 054 - 656-555 - งานป้องกัน 054 - 656-556 - กองช่าง 054 - 520-870 2. ทางโทรสาร - หมายเลข 054-656-599 3. ทางไปรษณีย์ เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 4. ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ : wiangta@hotmail.com : saraban@wiangta.go.th 5. ทางเว็บไซต์ : www.wiangta.go.th 6. Facebook : ทต.เวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 7. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน - งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์ 11 - นายกเทศมนตรี 12 - ปลัดเทศบาล 13 - หัวหน้าสำนักปลัด 14 - กองคลัง 15 - กองช่าง 17 - กองการศึกษา 24 - งานป้องกันฯ 25 - ห้องประชาสัมพันธ์ 26
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร