เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
แผนที่หน่วยงาน
ติดต่อ สอบถาม แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเทศบาลตำบลเวียงต้า
ช่องทางการติดต่อ สอบถาม แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเทศบาลตำบลเวียงต้า ดังนี้ 1.เทศบาลตำบลเวียงต้า - หมายเลขโทรศัพท์ 054 - 656-555 - งานป้องกัน 054 - 656-556 - กองช่าง 054 - 520-870 2. ทางโทรสาร - หมายเลข 054-656-599 3. ทางไปรษณีย์ เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 4. ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ : wiangta@hotmail.com : saraban@wiangta.go.th 5. ทางเว็บไซต์ : www.wiangta.go.th 6. Facebook : ทต.เวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 7. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน - งานธุรการ 11 - นายกเทศมนตรี 12 - ปลัดเทศบาล 13 - หัวหน้าสำนักปลัด 14 - กองคลัง 15 - คณะผู้บริหาร /งานวิเคราะห์ฯ 17 - กองการศึกษา 24 - งานป้องกันฯ 25 - ห้องประชาสัมพันธ์ 26