เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ อินโองการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
E mail: poramate.223@gmail.com
โทร : 0801267711
ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ อินโองการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
E mail : poramate.223@gmail.com
โทร : 080-1267711
นางสาวเบญจพร มูลกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
E mail.tomlom_123@hotmail.com
โทร : 094 - 6147222
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้า อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
E mail. : sirichainun@hotmail.com
โทร : 096-853 7518
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
E mail : watcharapong2526@hotmail.com
โทร : 082-6637952
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
E mail : fulllpp53@gmail.com
โทร : 090-4712911
นางปาริชาติ เพชรหาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
กองคลัง
E mail : parichatpetharn@gmail.com
โทร : 084 378 0438