เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสายสุมิตร มาบุญมี
ปลัดเทศบาล
E mail: wiangta@hotmail.com
โทร : 054 656555 ต่อ 13
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
E mail : aemon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นางสาวเบญจพร มูลกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
E mail.tomlom_123@hotmail.com
โทร : 094 - 6147222
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้า อาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
E mail. : sirichainun@hotmail.com
โทร : 096-853 7518
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
E mail : watcharapong2526@hotmail.com
โทร : 082-6637952
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
E mail : fulllpp53@gmail.com
โทร : 090-4712911
นางสาวอัมพร มาลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
กองคลัง
E mail. :wiangta@hotmail.com
โทร : 054 -656 555 ต่อ 15