เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
E mail: aemon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
E mail : aemon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นายญาน ขันคำนันต๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
E mail. : yan_19699@hotmail.com
โทร : 063-4710353
นางสาวเบญจพร มูลกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
E mail.tomlom_123@hotmail.com
โทร : 094 - 6147222
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
E mail : watcharapong2526@hotmail.com
โทร : 082-6637952
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
E mail : fulllpp53@gmail.com
โทร : 090-4712911