เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสายสุมิตร มาบุญมี
ปลัดเทศบาล
E mail : wiangta@hotmail.th.com
โทร : 054 - 656 555 ต่อ 13
นางสาวอังคณา ปงเสาร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน