เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าที่ ร.ต. ปรเมศ อินโองการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
E mail : poramate.223@gmail.com
โทร : 080-1267711
นางสาวอังคณา ปงเสาร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ