เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
account_box กองคลัง
นางสาวสายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.สายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.สายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอภินันท์ เหมยปัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายอภินันท์ เหมยปัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
น.ส.กุลธิดา ดังก้อง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.กุลธิดา ดังก้อง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางดวงเดือน เหมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางดวงเดือน เหมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.เจนจิรา ชัยวรรณนุกูล
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ผช.พัสดุ
น.ส.เจนจิรา ชัยวรรณนุกูล
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ผช.พัสดุ
นายภูวนัย จ่อแก้ว
พนักงานจ้างเหมา ผช.จัดเก็บรายได้
นายภูวนัย จ่อแก้ว
พนักงานจ้างเหมา ผช.จัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร