messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box กองช่าง
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
E mail. : sirichainun@hotmail.com
โทร : 096-853 7518
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
-
นายช่างโยธา
โทร : -
นางสาวศศิวิมล อินทรโกศล
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานโยธา
นายนิรัญ อุดตุ้ย
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกองช่าง