เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
account_box คณะผู้บริหาร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-2092354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-2092354
นายนัทธพงศ์ แก้วนวรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายนัทธพงศ์ แก้วนวรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายอุลัย ต้านิลิชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายอุลัย ต้านิลิชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายสมฤทธิ์ ขันมะณี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายสมฤทธิ์ ขันมะณี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายฤกษ์ชัย ปินตายอด
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายฤกษ์ชัย ปินตายอด
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร