messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box คณะผู้บริหาร
นายประภาส โพธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 081-7842753
นายนิคม อินทรโกศล
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 091-8588482
นายสมนึก เขียวปิง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 086-1924585
นายธเนศ แสนคำปา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 096-8184954
นายธรรม ใจตา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 054-656555 ต่อ 17