เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
camera_alt ภาพกิจกรรม
สัมมนาโครงการพัฒนาแกนนำชุมชนสร้างตำบลสุจริตด้วยจิตพอเพียง [21 มีนาคม 2566]
ขอเชฺิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [21 มีนาคม 2566]
ประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว [14 มีนาคม 2566]
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้สื่อความหมายและนักเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน [14 มีนาคม 2566]
งานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุต้าเวียง ประจำปี 2566 [6 มีนาคม 2566]
ร่วมขบวนงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566 [1 มีนาคม 2566]
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [27 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [21 กุมภาพันธ์ 2566]
ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำแนวป้องกันไฟป่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย [17 กุมภาพันธ์ 2566]
ทำแนวกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง [17 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 90 รายการ)