เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [13 กันยายน 2564]
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 [9 กันยายน 2564]
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน โควิด -19 [9 กันยายน 2564]
กอ.รมน.จังหวัดแพร่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับประชาชน [3 กันยายน 2564]
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 [31 สิงหาคม 2564]
หน่วยบริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ หมู่ที่ 10 [27 สิงหาคม 2564]
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 จังหวัดแพร่ [26 สิงหาคม 2564]
จิตอาสาปรับปรุงพัฒนาบ่อทิ้งขยะของเทศบาล [26 สิงหาคม 2564]
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี 2564 [25 สิงหาคม 2564]
ชี้แจงกรณีร้องเรียนการตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 9 [24 สิงหาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร