เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร [15 กันยายน 2566]
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [8 กันยายน 2566]
รับเกียรติบัตรรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 [8 กันยายน 2566]
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่อน [8 กันยายน 2566]
ร่วมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 [8 กันยายน 2566]
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [31 สิงหาคม 2566]
ฝึกอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากจากวัสดุเหลือใช้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน [31 สิงหาคม 2566]
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [29 สิงหาคม 2566]
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [29 สิงหาคม 2566]
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 [18 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 141 รายการ)