เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
camera_alt ภาพกิจกรรม
รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565 [10 มิถุนายน 2565]
ประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี [8 มิถุนายน 2565]
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [6 มิถุนายน 2565]
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ อปพร. [6 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [6 มิถุนายน 2565]
อบรม อปพร.วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 [1 มิถุนายน 2565]
อบรม อปพร.วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 [31 พฤษภาคม 2565]
พิธีเปิดโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ อปพร. [31 พฤษภาคม 2565]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล [11 พฤษภาคม 2565]
รับมอบหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [10 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 81 รายการ)