เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมสืบสานงานประเพณีสลากภัตวัดต้าม่อน [24 พฤศจิกายน 2565]
การออกบริการ ซอยผม – ดัดผม (ฟรี) ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ [23 พฤศจิกายน 2565]
มาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ [22 พฤศจิกายน 2565]
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน [21 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงต้า [17 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมนักเรียนอนุบาลสืบสานประเพณีลอยกระทง [9 พฤศจิกายน 2565]
Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤศจิกายน [4 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน [3 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล [27 ตุลาคม 2565]
ร่วมงานประเพณีสลากภัตวัดต้าเหล่า [25 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 116 รายการ)