เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 652
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กปฐมวัย
รายละเอียด : วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กปฐมวัย โดยมีนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่ควรส่งเสริมให้กับเด็กๆ และเป็นการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีพนักงานเทศบาลและคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร