เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
รายละเอียด : วันที่ 25 เมษายน 2566 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลตำบลเวียงต้าร่วมกันรดน้ำดำหัว ขอพรนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า และคณะผู้บริหาร เพื่อให้ความเป็นสิริมงคลในการทำงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในวันขึ้นศักราชใหม่ตามประเพณีไทย และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin