messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โครงการเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนจังหวัดแพร่
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าพร้อมด้วยนายสมนึก เขียวปิง รองนายกเทศมนตรี นายธเนศ แสนคำปา เลขานุการนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนางพรพรรณ สุริยะวิภาดา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนจังหวัดแพร่ ซึ่งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดแพร่ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงต้า จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านกฎหมาย เช่น การจัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ปัญหาหนี้นอกระบบ กฎหมายที่ดิน โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมปรึกษาด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin