เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ อปพร.
รายละเอียด : วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอลอง เป็นประธานการปิดอบรมและมอบประกาศยบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวรายงานผลการฝึกอบรม การอบรมมีกำหนดการ 5 วัน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2565 ถึง วันที่ 3 มิ.ย.2565 โดยมีวิทยาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแพร่ และสถานีตำรวจภูธรเวียงต้า มีผู้ผ่านการอบรมรับประกาศยบัตร จำนวน 43 คน การปิดโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมปิดโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin