เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เข้าร่วมรับนโยบายตัวชี้วัด จ.แพร่ และลงนามร่วมกันในการปฏิบัติ พร้อมรับเกียรติบัตรรางวัล ITA
รายละเอียด : วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เข้าร่วมรับนโยบายการขับเคลื่อน “ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนระดับ AA โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
ผู้โพส : admin