เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 13 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล โดยมี นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายนิคม อินทรโกศล นายสมนึก เขียวปิง รองนายกเทศมนตรี นายธเนศ แสนคำปา เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมและมอบของรางวัลให้กับเด็กนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงเต้นประกอบเพลง กิจกรรมการวาดภาพระบายสี เหยียบลูกโป่ง ปั้นดินน้ำมัน ล้วงไห จับสลากทุนการศึกษา และของรางวัล โดยเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมรับขนม อย่างสนุกสนาน ซึ่งขนม ไอศกรีม ของรางวัลเทศบาลได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้ปกครอง และ สภ.เวียงต้า ทางเทศบาลตำบลเวียงต้า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของรางวัลให้กับเด็ก มา ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin