เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 546
กิจกรรมจิตอาสา และ Big Cleaning Day วัดต้าแป้น
รายละเอียด : วันที่ 4 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และ Big Cleaning Day บริเวณวัดต้าแป้น หมู่ที่ 10 โดยมีนายฤกษ์ชัย ปินตายอด รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายนัทพงศ์ แก้วนวรัตน์ เลขานุการนายก นายอุลัย ต้านิลิชัย ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างห้องน้ำ ล้างศาลาวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ วัดต้าแป้น และได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดแพร่ ไปพร้อมกัน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร