เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน โควิด -19
รายละเอียด : วันที่ 4 กันยายน 2564 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วยนางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลลอง เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงต้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้าเหล่า และ อสม. ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เข็มที่ 1 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงต้า คือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคไตวายเรื้อรัง , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคอ้วน , โรคมะเร็ง , โรคเบาหวาน และให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร