เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายละเอียด : วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานการประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน พัฒนาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 9 ตำบล “ยลวิถี ถิ่นเมืองลอง” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน สภาวัฒนาธรรมตำบลเวียงต้า และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin