เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 117
กอ.รมน.จังหวัดแพร่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับประชาชน
รายละเอียด : วันที่ 2 กันยายน 2564 กอ.รมน.จังหวัดแพร่ โดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.พ.ร./ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร. และ พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. กรกฎ นันตา ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า งานสวัสดิการสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยดำเนินการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับประชาชน รวมถึงผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลเวียงต้า จำนวน 10 ราย ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล "แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร