เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
รายละเอียด : วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติราชการในภารกิจหน้าที่และสอดรับกับนโยบายของผู้บริหารให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมากที่สุด เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการทำงานของพนักงาน โดยมี นางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นายญาณ ขันคำนันต๊ะ ผอ.กองช่าง นางสาวเบญพร มูลกาศ ผอ.กองคลัง นายวรรณพณธ์ บัวบาน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมรับนโยบาย ณ ห้องประชุมเทศบาล
ผู้โพส : admin