เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายละเอียด : วันที่ 10 กันยายน 2564 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และ อสม. เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาล การจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับชุมชน และขยายผลบอกต่อไปยังผู้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ นายหนูไกร โปร่งมณี นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองแพร่
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร