เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74
เยี่ยมให้กำลังใจและมอบของแก่ผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดยนายกฤษชัย ปินตายอด รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายเฉลียว ลำทา ประธานสภาเทศบาล นางพวม ใจยะสุดตา นายนพดล เมคแสน นายสุจิต จินะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงต้า พร้อมด้วยนายสานิตย์ ยาโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร