เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ประชุมสัญจร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) อำเภอลอง
รายละเอียด : วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้รับมอบหมายในการจัดการประชุมสัญจร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) อำเภอลอง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2565 โดยนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอลอง มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ ลอยลม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอลอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษอำเภอลอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขตอำเภอลอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดย นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นายสายสุมิตร มาบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า และนางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin