เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
สืบสานประเพณีลอยกระทง
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลเวียงต้า โดยนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วย นางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล นำนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้าร่วมลอยกระทง เพื่อปลูกฝังให้อนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบ ณ สระน้ำข้างสำนักงานเทศบาล
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร