เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
รับมอบหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
รายละเอียด : วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา ประมาณ 18.30 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 13 หน่วย ได้ทยอยส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งฯ ให้กับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า เพื่อรวบรวมผลคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้ง โดยมี นางสาวเอมอร กองโกย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า นายอโนเชาว์ สารสุทธิพงษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า นายเอกลักษณ์ อินกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า พ.ต.ท.ณรงค์ หงส์ไพบูลย์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า ได้กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin