เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 120
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
รายละเอียด : วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยนายเฉลียว ลำทา ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ เรื่องค้างการพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แลง เรื่องเพื่อการพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โครงการที่ก่อหนี้ผู้พันแล้ว จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผู้พัน จำนวน 18 โครงการ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.10 (แม่ต้า) แนะนำเจ้าหน้าที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร