เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
รายละเอียด : วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 13 หน่วย โดยวิทยากรถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการฯทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ และทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายอาทิตย์ กึกก้อง หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง และนางสาวสรินยา กองสีหา หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและตอบข้อซักถามคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎรบำรุง)
ผู้โพส : admin