เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21
บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 เนื่องในวันมหิดล
รายละเอียด : วันที่ 24 กันยายน 2564 โรงพยาบาลลอง ออกให้บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องในวันมหิดลให้กับประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไปพื้นที่ตำบลเวียงต้า จำนวน 200 คน และประชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค เข็มที่ 2 จำนวน 379 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงต้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้าเหล่า และ อสม. ร่วมออกบริการ โดยนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ได้ร่วมฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย และได้รับการสนับสนุนอาหารว่างจากนายกฤติเดช สันติวชิระกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เขต 2 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร