เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
รายละเอียด : ช่องทางสำหรับประชาชนในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียงต้า ดังนี้ 1. แจ้งด้วยตนเองที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 2. ส่งไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 3. แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 054 -656555 หรือ โทรสาร 054 -656599 4. แจ้งผ่านทางอีเมล์ (E mail) : saraban@wiangta.go.th 5. แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.wiangta.go.th หัวข้อ “แจ้งเบาะแส ออนไลน์ online” 6. แจ้งทางสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) : ทต.เวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 7. แจ้งทางตู้แสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin