เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

อยากรู้เกียวกับประวัติความเป็นมาของบ้านเเหลง หมู่5 ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ทำไมถึงเกิดเป็นหมู่บ้านนี้

บ้านแหลงหมู่ 5 ความหมายและที่มาของชื่อหมู่บ้าน เรียกตามชื่อ ห้วยแม่แหลง ซึ่งเป็นสาขาของห้วยแม่ต้า ที่ตั้งมานาน บริเวณสองฝั่งห้วยแม่ต้า อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับบ้านน้ำดิบ บ้านหัวฝาย ทิศใต้ ติดกับบ้านผาลาย ทิศตะวันออก ติดกับบ้านน้ำดิบ บ้านหัวฝาย ทิศตะวันตก ติดกับตำบลต้าผามอก ต.บ้านปิน ลักษณะภูมิประเทศ เป็รที่ราบแคบๆ สองฝั่งแม่ต้า มีห้วยแม่แหลงไหลมาบรรจบกับห้วยแม่ต้า เรียก “สบแหลง” ข้อมูลจาก อ.พิทักษ์ ปัญญาฉลาด ตำบลเวียงต้า หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

(โดย:วีรภัฏ ทิคำ เขียนเมื่อ:24 พฤษภาคม 2565)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว