ชื่อเรื่อง : ตารางแสดงวงเงิน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอกสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง พร.ถ.19-003 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงต้า กว้าง 6 ม. ยาว 3,805 ม. พื้นที่ 22,830 ตารางเมตร
ชื่อไฟล์ : z7awEwOWed125748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้