ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : fasb2EbFri104228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้