ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง