ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาลาย หมู่ที่ 6 สายที่1 จากบ้านนายสมศักดิ์ ทิวงค์ ถึงสวนนายประเสริฐ วันดี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ชื่อไฟล์ : 652EVE8Mon35608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้