ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ชื่อไฟล์ : tJpRDX7Wed31007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้