ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ชื่อไฟล์ : Ie1ha2uFri15017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้