ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง

ชื่อไฟล์ : ST8yaitFri31436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้