ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องขอให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.66 ในวัน เวลาราชการ

ชื่อไฟล์ : gI2cD1RThu22532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้