ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : fDr2qABTue100646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้