ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียงต้า

ชื่อไฟล์ : 9swIIjnThu22430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้