ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพิง บ้านแหลง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก